Lèxic sexual alguerès

PETITS AFEGITS ALGUERESOS AL DICCIONARI ERÒTIC I SEXUAL

Amb motiu d’una de les presentacions del Diccionari eròtic i sexual feta pel company Ramon Piqu , Antoni Arca, de l’Alguer, va tenir la gentilesa de fer-nos arribar la seva aportació, que copio literalment a continuació.

alluat adj Dit de persona molt cansada que només podria dedicar-se en activitats sexuals.
apara-curo adj (italià paraculo) 1 Dit de la persona disposada a tot per a obtenir les coses. // 2 m Homosexual.
apara-guro Variant
apara-guros Variant
barrajar v intr Demostrar molt desig sexual; tan d’arribar a treure bava, de la boca i del sexe.
arrectar v intr Posar en posición de combat el membre.
barrecto adj 1 Dit del membre trempat. // 2 Dit de persona molt espavilada.
asbagassada f L’acte d’haver anat a bagasses o bé haver-se divertit força.
asbagassar v tr i intr 1 Anar a bagasses // 2 Divertir-se descaradament.
asbagassat –da adj 1 Dit de persona dedicada als asbagassunaments. / 2 m i f Persona força divertida.
asbagassunar v tr i intr Divertir-se foten-se’n de tot.
acollonat adj Dit de persona molt cansada o bé molt mandrosa.
ats –u m (sardisme) Membre viril. Nota: a les parets de les cases, els algueresos, ho escrivim italianescament az o bé, azzu.
bagasseri i no bagassetri. ACLARIMENT Bagassetri m Bagasser, l’entra el nostre Diccionari eròtic i sexual, procedent del Diccionari Alcover-Moll.
bagassona f 1 Dona molt puta. // 2 adj Dit d’una dona molt simpàtica.
bagassunar Vegeu asbagassunar.
bal•li (li) m (sardisme) Escrot. Oh bal•li! Variant: Oh bal•le! , de vegades enriquida amb: Oh bal•le! Rosse e gial•le (roges i grogues).
banyar v tr Tenir un contacte sexual més o menys complet.
1 Banyar lo bescuit
2 Banyar lo pardal
3 Banyar lo xitxí (hi ha qui pronuncia: banyà’l bescuit… etc)
4 Banyar la punta.
becu 1 m Boc. // 2 adj Cornut.
boquí m (it. bocchino) 1 Boquilla. // 2 Fel•lació.
botiga f L’entrecuix, de vegades sia masculí que femení.
cap de catsu adj 1 Covard. // 2 Estúpid / 3 Imbecil, etc
capó adj Dit de persona impotent.
casí m (it. casino) 1 Casa de prostitució. // 2 Gran confusió, sia en el sentit del soroll que en el sentit motal. Quin casí! Tenc un casí al cap!
cats –u m (it sarditzat) Membre viril. Nota: A les parets de les cases, els algueresos, hi escrivim italianescament caz, o bé cazzu.
catxar v tr Ejacular.
colló adj 1 Covard. // 2 Imbecil, etc.
collopa f Escrot (amb les o molt semblant a la u).
corri’n curu adj (sardisme) 1 Dit de persona molt xafardera. // 2 m Homosexual (córrer el cul).
corru m (sardisme) Banya.
d’aquellos m Homosexual (pronunciat de-quellus).
descollonat adj Dit de persona momentàniament de baixa: deixeu-me estar que avui só descollonat (amb la e molt semblant una a).
despunyatat Vegeu espunyatat
deixar v tr
1 Deixa-me’s collons
2 Deixa-me la bossa
3 Deixa-me li bal•li
4 Deixa-me’l xitxí
5 Deixa-me’l pipí
6 Deixa-me’l catsu
7 deixa-me’l pitx
8 Deixa-me’l deixó
9 Deixa-me’l delló (amb la e de –me molt semblant una a)
endressar v tr Posar ben dret el membre (amb la e molt semblant una a).
esborrar v tr (it.) Ejacular (L’esperma es diu sborra en molts parts d’Itàlia) (amb la e molt semblant a una a).
esgarra murandes adj (it) Estripa calces, dit de persona de molt èxit en el camp sexual (amb les e molt semblant a la a).
estampar v tr (it) 1 Emprensar. //2 Deixar l’empremta de l’acte sexual; li hi ha estampat al cul (amb la e molt semblant a una a).
espunyatat adj Dit de persona tan cansada de semblar un que acabi de masturbar-se.
guant m (it) Preservatiu.
llua f 1 Sentiment de cansament amb connotacions molt sensuals. Tenir llua: avui tinc una llua que no m’aguant en peus! Nota. La llua la provoca l’euphorbia , una planta de suc virinós que s’utilitzava per a pescar els peixos de riu de forma fraudulenta.
marquès f (it) Regla.
matareso –a 1 adj Dit de pesona molt hábil a convencer els demés. // 2 f La mestressa del casa de prostitució (probablement ve de mestressa).
matxona f 1 femella del guineu. // 2 Vulva.
matxoni m (sardisme) 1 Guineu // 2 Peix // 3 adj Espavilat (en sentit afectuós: matxoneddu) // 4 m Membre viril.
nu-nu adj Nu.
nu-nua adj Nua.
para-curo Vegeu apara-curo.
piscita f Vulva (probablement de pixar). Vés la (gran) piscita de ta mare.
pitorra f Les mamelles sia masculines que femenines.
pitx m Membre viril (probablement de pitxam). Nota: a les parets de les cases, els algueresos, ho escrivim italianescament: pic.
pojar v tr Temptar-se-la, o bé fer-ho concretament amb una dona (probablement es tracta d’una corrupción del verb posar) (amb la o molt semblant una u).
pompar v tr (it) 1 Manxar. // 2 Fer l’acte sexual. Una pompada a davant i una a darrera… i la bicicleta encara anava!!!
pompí m (italià pompino) 1 Manxa petita. // 2 Fel•lació.
porra (la) f Excitació sexual.
regalar-se v tr i intr Anar amb els homes massa fàcilment, segons la moral burguesa.
rocu m 1 Eina per a foradar la terra abans de ficar-hi una planta o una llavor. // 2 Membre viril.
sic f Sina.
tróia f (it) 1 Truja. // 2 adj Dit de la puta o bé de qui es porti com una puta. // 3 f Puta. Vés al cul de ta mare tróia! Variant de: Vés al cul de ta mare bagassa! Que també pot variar en: Vés a la bagassa de ta mare!
trotxa f 1. Travesser. // 2 Membre viril. Nota: D’un bell cul cul, o bé envers d’un cul ben disposat per les prestacions sexuals, se l’hi pot dir cul de trotx.
xitx í m Membre viril.
xitxina f Vulva.
xutxar v tr Xupar.