Manual d’insults


1. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES


La mida si que importa; el fet de ser massa baix, un tap de
assa
, és motiu d’escarni generalitzat, però si tenim en compte
ue fins a inicis del s XX la població del país tenia una mitjana
’alçada bastant baixa -només cap veure fotografies antigues o que a moltes masies pobres, estirant el braç podies tocar les bigues- no sorprèn que el fet de ser alt ocupi un bon lloc a la llista, moltes d’aquestes locucions es mouen en una barreja d’enveja i de menyspreu: ser alt com un sant Pau en principi podria semblar elogiós, encara que s’usi amb un to de suficiència, però quan el comparem amb ser alta de pixador o com més alt més animal, ja és tota una altra cosa.

Les parts del cos preferides per remarcar la lletgesa d’una persona són la boca i molt especialment el nas. La preferència per aquest apèndix sembla ser molt  general com podem veure en la literatura francesa amb Cyrano de Bergerac o en l’espanyola A una nariz, de Quevedo; com podem veure tot seguit és comparat fàcilment amb el bec d’algun ocell, amb un instrument musical de vent, amb una verdura o un objecte qualsevol.

Entre els defectes físics hi ha més equilibri, tots són tractats amb una atenció similar, encara que potser amb una major atenció posada en les persones massa delicades, o sigui bledes i, a més distància, la sordesa o la poca agilitat sembla que també destaquen una mica dins tot el conjunt.

1.1 ASPECTE

 ALT
         Mots     
bigal (m, Illes) [també home molt ignorant o de cap clos]
bigalot (m, Illes)
jirafa (f)
         Frases fetes i refranys
Alt com sant Gil
Alt com un apagallums
Alt com un castell
Alt com un gegant
Alt com un pi
Alt com un roure
Alt com un sant Pau
Alt com un xiprer
Alt com una perxa
Alt com una torre
Camallarg com una cigonya
Com més alt més animal
Semblar el ciri pasqual
Ser alta de pixador

     Alt i prim
         Mots
candela (f)
despenjafigues (m)
escombra (f)
espingard (m)
gànguil (m)
llangardaix (m, Illes)
llarguirong (m)
llarguirongui (m)
mallenc -enga (Illes)
pellanga (m)
pendó (m)
penjador (m)
penjalleus (m)
perxa (f)
perxot (m)
virosta (f) [si, a més, és malforjada]
         Locucions
llarga melsa
pal d’escombra
pi escombraller
          Frases fetes i refranys
Alt i prim com en Quim
Alt i prim com sant Fermí
Haver-n’hi una penca
Llarg i prim, parent del mal dia
Llarg i prim parent d’en Bufa

      Alt i gros
         Mots
bèstia (f)
bou (m)
penó (m)
         Frases fetes i refranys
Alt i gros com un paller
Alt i gros com un talòs
Ser (o semblar) un armari
Ser una bèstia
Tenir una gran homenitat

     Alt i desgarbat
         Mots
aligot (m)
onso (m) 

 PETIT
         Mots
atzep (m, Illes) [sovint inclou un matís de petit i malfet]
atzeri (m, Illes)
baldufa (f)
capbitlló (m)
catxerulo (m)
escalaborn (m)
escarabit (f) [dona petita i nerviosa]
escaravit (f) [escarabit]
esclafidor (m)
esquitx (m)
figó (m)
garrofí (m)
lil·liputenc -a
microbi (m)
milhomes (m, iròn) [més habitual nen que es fa el gran]
mitja-recolta (m, Catalunya Nord)
mosquit (m)
nan -a
nap-buf (m)
pigmeu (m)
raquític -a
sembriles (m)
tap (m)
tiracalcetes (m)
tiri-nasi (m)
trompitxo (m) [esp.aplicat a un nen]
         Locucions
cuc de préssec [petit i bellugadís]
esquitx d’home, esquitx de dona
homenet de colzada
mà de morter
menut de pins (humor)
nano petarrell
pito (m, cast)
tap d’aljub
tap de barral
tap de bassa
tap de cossi
tap de pica
          Frases fetes i refranys
Com més petit més presumit
Home baixet, home de pet
Home petit, carregat de punyetes (o de lluquets)
Home petit, no val un ardit
Menut com en Barjaula, que ballava sota la taula
Menut com un cagamànecs
No fer l’alçada de tres ous
No fer l’alçada d’un ca assegut
No servir ni per tap de pica
No tenir un pam d’alçada
Semblar don Crispín
Semblar el nano de les casetes
Ser de cal Petitot
Ser petit com un barret
Ser un Pere Viret 

     Petit i gras
         Mots
aixaruc -uga
bóta (f)
boterut -uda
bòtil (m)
botiló (m)
botiró (m)
camacurt (m i f)
curtpuntut (m)
dau (m)
grossellut -uda
mújol (m)
nap (m)
nap-buf (m)
nyec (m)
paltruc (m)
poltrú (f, Illes)
rabassut -uda
retaco (m, cast)
rutllo (m)
saparrut -uda (País Valencià)
tambutxo (m)
taperol (m, Illes)
taperot (m, Illes)
taruc(m, cast, País Valencià)
tiboll (m)
          Locució
baldufa plena de greix

     Petit i neulit
         Mots
aganit -ida
aganyit -ida
barral   (m)
càgola (f, Illes)
escanyolit -ida
escarransit -ida
gamat -ada
gerret (m)
microbi (m)
migrat -ada
trinquelis (m)
          Locució
grana de colló

     Petit i menyspreable
         Mots
cagallot (m)
cagarro (m)
          Locució
cagarro sec

GRAS
         Mots
abat, abadessa
balena (f)
baluerna (f, Catalunya Nord)
betzo -a
betzol -a
bisbe (m)
bocoi (m)
bot (m)
bóta (f)
botallut (m)
botarga (m)
boterut (m)
botifló -ona
botinflat -ada
egua (f, País Valencià)
embofegat -ada [esp. gras sense colors sans]
fardassa (f)
fardo (m)
fardot (m)
fati fàtia [d’un personatge del cinema mut]
globus (m)
gotzo -a
greixando -a
greixó (m)
marconfla (f)
mardà -ana
màrfega (f)
marfegot (m)
matalàs (m)
matalasset (m) [esp. noia grassoneta]
matussàrria (f)
pafart –a
pallàs (m)
panxa-rodó -ona
panxarrut –uda (Illes)
panxonis (m i f, Catalunya Nord)
panxós -osa
panxut -uda
pastera (f)
patxoto -a
simbomba (f)
tossa (f)
triper -a (cast)
turmassot (m) [també curt d’enteniment]
tusturrut -uda [testarrut]
vaca (f)
ventrellut -uda
ventrut (m)
          Locucions
bola de greix
bola de llard
bola de sagí
bufeta de greix
fati bomba
sac de carn
vaca burra
vaca suïssa
         Frases fetes i refranys
Com més gros més talòs
Com si fore el batlle d’Otos
Estar gras com un canonge
Estar gras com un porc (o estar com un porc)
Estar gras com un rector
Estar gras com un toixó
Estar gras com un tudesc
Estar gras com una tonya
Estar gras que peta
Estar grassa com una foca
Estar grassa com una truja
Estar grassa com una vaca
Semblar l’àngel bufarell [esp. aplicat a una criatura]
Ser una bèstia [alt i gros]
Ser (o semblar) un armari [alt i gros]
Ser un elefant [gros]
Tenir el ventre com un tabal
Tenir la panxa com un bombo
Tenir la panxa com un orgue
Tenir la panxa com un timbal
Tenir la panxa com una simbomba
Tenir una panxa com una manxa
 
     Gras i informe
         Mots
bigalot (m, Illes)
botifarró (m)
fetjós -osa
foca (m)
garba (f)
          Locucions
cofa de madronyes
massa de carn
          Frases fetes i refranys
No tenir forma sinó de bóta sardinera
Parèixer (una dona) una botifarra mal lligada
Parèixer una botifarra sense fil
Semblar la bomba del Torín [antic globus aerostàtic]
Semblar una màrfega
Ser un sac de carn

     Gras i inútil
         Mots
armatosta (f, cast)
catoix (m)
pantano (m, cast)
         Locució
sac de patates 

PRIM
         Mots
al·leluia (m i f)
bacallà (m)
barra-sec -a
bergacànem (m, Catalunya Nord)
cama-sec (m)
candeleta (m)
canyiula (m i f)
cara-xuclat -ada
carquinyoli (m)
cep (m)
claupassat -ada
espagueti (m)
esparrall (m, Illes)
gaig (m)
magre -ra
magrenc -a
magret -a
magrintó -ona
magriscolis (m i f)
magristà (m i f)
magristó -ona
magristol -a
magrissó -ona
magritxol -a
magrolis (m i f, Catalunya Nord)
magrós -osa
melindro (m)
mòmia (f)
pocamolla (m i f)
secall (m)
secallós -osa
secallut -uda
secanyós -osa
secanyut -uda
secardí -ina
sequerol -a
sequerós -osa
sequerut -uda
          Locucions
begut de cara
begut de galtes
canya vestida
sac d’ossos
         Frases fetes i refranys
Clarejar-li les orelles (a algú)
Dur el ventre aferrat a l’esquena
Estar amb la pell i l’os (o no tenir més que la pell i els ossos)
Estar fet un pito* (arg)
Estar gras com una post (iròn)
Estar més magre que unes banastres
Estar sec com un bacallà ranci
Estar sec com un clau
Estar sec com unes banyes
Estar sec com un gaig
Estar sec com un os
Estar sec com un pregadéu
Estar sec com un tió
Estar sec com una calavera
Estar sec com una canya d’anar a pescar
Estar sec com una castanya
Estar sec com una estaca
Estar sec com una estella
Estar sec (o prim) com una flauta
Estar sec com una pipa
Estar sec com una quaresma
Estar xuclat de galtes
Estret (o prim) com una fulla de pi
Flac com un gos coniller
Magre com el corb
Magre com l’espart
Magre (o sec) com un bacallà
Magre com un (o com el)] dijous sant
Més sec que l’ídol
No fer ombra
No pesar-li la carn a algú
No pesar una palla
No ser cuca ni moixó
No tenir ni moca ni budell
No tenir ni tripa ni moca (o sense tripa ni moca)
No tenir només que la pell i l’os
Penjar l’ànima (a algú)
Portar cotilla [marcar-se les costelles]
Prim com el dit
Prim (o sec) com un fideu
Prim com un fus
Prim com un gànguil
Prim com un garrit
Prim com un paper de fumar
Prim com un tel de ceba
Prim com una anguila
Prim com una orella de gat
Quedar-se només amb l’esquelet
Semblar la mort i passió de les arengades
Semblar l’ànima d’un altre
Semblar una escaleta d’ajocar-se les gallines
Semblar un boixet
Semblar un esquelet
Semblar un gat escorxat
Semblar un secall
Ser com un garroví
Ser com un moixet escorxat
Ser en Mitja cerilla*
Ser més magre que en Patuta
Ser més sec que un bruc
Ser una canya vestida
Ser un clau
Ser un sac de mal profit [prim malgrat menjar molt]
Ser un sac d’ossos
Ser una mòmia
Tenir només ossos
Veure’s l’ànima a contraclaror

      Prim i desnerit
         Mots
aleluia (m i f)
arrancapins (m, iròn)
desnerit -ida
escanyolit -ida
merda (m i f)
merda-seca (m)
merdis (m)
mitjacerilla (m, cast)
rebordonit -ida
renèc -ega
renoc -a [també persona, esp. infant, de mal caràcter]
rupit (m)
         Locucions
cuc d’aglà
mitja tita
         Frase feta
Ser poca cosa

LLEIG, LLETJA
         Mots
adefessi (m, cast)
bonyegut -uda [mal fet]
boterut -uda [mal fet]
bruixa (f)
bruixot (m)
bubota (f, Illes)
bunyol (m)
burla (f) [mal fet]
cacarull (m)
cacatua (f)
capicua (m)
cardo (arg, cast)
careto (arg, cast)
cotorba (f)
cromo (m)
dejecte -a
dibuix (m)
drac (m, Illes)
dràcula (m)
embefi -èfia
encaro (m) [mala figura]
espantagarses (m)
espantall (m)
espantamoixons (m)
espantaocells (m)
espantapardals (m)
faceto (m)
ferest -a
fetus (m)
feto (m, cast)
figallot (m)
galàpet (m)
gripau (m)
lleig lletja
lletjot
llord -a
lloro (m)
mamarratxo (m, cast)
mico (m)
miledi (f, angl, Illes)
mona (f)
moneiot (m)
monina (f, Catalunya Nord)
monstre (m)
penco (m, cast)
pepa (f)
pepona (f)
petardo (m, arg, cast)
pop (m)
quaresma (f) [lletja i vella]
rave (m)
simi (m)
simiesc -a
xungo -a (cast, col)
          Locucions
avortament del dimoni
capó fer
cara de cul
cara de fàstics
cara de forat tort
cara de gnom
cara de mico
cara de mona
cara de monina
cara de rap
cara de rascle
cara de rossí d’algepser
cardo borriquero (cast)
cuca fera
cul de mona
cul pelat
gipó de saig
mal parit -ida
         Frases fetes i refranys
Espatllar la màquina fotogràfica
És tan lleig que la cara li deu fer mal!
Fer mala ganya
Lleig com el cul d’un got
Lleig com el dimoni
Lleig com la darrera cagarada que va fer Isop
Lleig com la petrusca
Lleig com un drac
Lleig com un gripau
Lleig com un Isop
Lleig com un mal esperit
Lleig com un ós
Lleig com un pecat
Lleig com un pop
Lleig com un voto a Déu
Lleig com una mala cosa
Lleig com una nit de trons
Lletja com una bruixa
Més lleig que el cap (o el moro) de sota l’orgue [antiga carassa]
Més lleig que el negre de la Riba
Més lleig que en Salometa de Reus, que va morir de lletgesa
Més lleig que en Simàs, que la barba li tocava al nas
Més lleig que la por
Més lleig que la quaresma
Més lleig que pegar a un pare
Més lleig que un deute (o que un deute mal de cobrar)
Més lleig que un ferrús
Més lleig que un forat de foc
Més lleig que un jueu de rajoleta
Més lleig que una baralla de moixos
Més lletja que la que va enganyar sant Pere, va temptar sant Antoni i va apedregar a             sant Esteve
Més lletja que un capell apedaçat
Motlle de fer carotes (o caretes)
Motlle de fer dimonis
Motlle de fer granaders
No tenir ni figura d’home
Ser la que va enganyar a sant Antoni
Ser l’última fesomia que va cagar Isop
Ser tan lleig que espanta la por
Tenir la cara més lletja que un renec

     Dona gens atractiva sexualment
         Frases fetes
Ser l’avorriment del sisè
Ser un remei contra la concupiscència

 

 1.2 PARTS DEL COS

 BARBA
      Barba llarga
         Frase feta        
Tenir barba d’apòstol [barba llarga]

BIGOTI
          Frases fetes
Tenir el bigoti com un gat
Tenir el bigoti com un grill
Tenir el bigoti com un raspall
Tenir el bigoti com un semaler
Tenir el bigoti com una escombra
Tenir els mostatxos com un guàrdia civil 

BOCA
     Boca grossa
          Mot
bocassa
          Locucions
boca d’anfós
boca de forn
boca d’enfornador
boca de pa de ral
boca de rajada
boca de rap
boqueta de pinyonet (iròn)
         Frases fetes i refranys
Ser u de Boca-irent
Sort que té orelles, perquè si no la boca li faria el tomb!
Tenir boca de serrà
Tenir la boca com un calaix
Tenir la boca com un drac
Tenir la boca com una bústia de correus
Tenir una calaixera que Déu n’hi doret

CABELL, PÈL 
     Calbesa
          Mots
calb -a
calborota (m, arg jove cast)
motiló –ona
pelat -ada
pelaudàries (m, iròn)
          Locucions
cap com un genoll
cap de catúfol
cap de llauna
cap de plata
cap de sant Marc
cap de Sant Pare
cap pelat
          Frases fetes
Calb com sant Pere
Pelat cinquanta
Pelat com el cap d’un tinyós
Pelat com el palmell de la mà
Pelat com un jonc
Pelat com un mort
Pelat com un nap
Pelat com una moixina
Pelat com una mona
Pelat com una rata
Tenir un cap com un meló
Tenir el cap com un pom d’escala
Tenir el cap com una bola de vidre
Tenir el cap com una patena
Tenir el cap d’apòstol
Tenir una bona pista d’aterratge (per les mosques) 

     Despentinat
           Locucions
cap de blens

     Pél blanc
         Mots [no se solen usar despectivament]
canós -osa
canut -uda
capblanc -a
         Locució
cap de farina

     Pèl roig
         Frases fetes i refranys
Amb roig de mal pèl, ni al cel
Guarda’t de l’home roig i de la pedra girella
Guardau-vos de pedra redona, ca que no lladra i home roig
No et fiïs d’aigua que no corre ni d’home que porta la barba roja
Home roig i gos pelut, a l’assut!
Home roig i gos pelut, primer mort que conegut
Home roig no et faci goig
Home roig, o és molt savi o molt boig
Home roig parent de Judes (o de la fornada de Judes)
No et fiïs d’home roig, ni de ca roig, ni de pedra relliscosa
Roig de mal pèl com Judes
Roig de mal pèl era Judes traïdor, ni home ni dona d’aquest color
Ser ros de mal pèl
 
     Pèl ros
          Locucions
cap d’estopa
ros de la cirerola
         Refrany
Home ros, home verinós 

     Pilós
          Frases fetes
Dona peluda, dona esguerrada / home pelut, home esguerrat
Ser més peluda que un cranc
Ser més peluda que un mussol
Ser pelut com un ós

CAMES
     Cames primes
          Frases fetes
Tenir cames de flabiol (o com un flabiol)
Tenir les cames com un fideu
Tenir les cames com un gànguil 

     Cames grosses
          Frases fetes
Tenir les cames com un bombo
Tenir les cames com un bot
Tenir les cames com un bròquil

     Cames amb el tou flàccid
         Locució
cames de ventre de conill

     Cames curtes
         Mots
camacurt -a
patacurt -a (Catalunya Nord)
          Locució
curt de cama
         Refrany
Ser com el senyor Ambròs, curt de cames i llarg de cos

     Cames llargues
          Mots
camallarg -a
camallut -uda
passatolles (m)
          Locució
cames de gànguil

     Cames llargues i primes
          Locucions
cames de bròquil
cames de catre 

CAP
     Cap gros
          Mots
capgròs -ossa
casporrut -uda
          Locucions
cap de bou
          Frases fetes i refranys
Cap gros, cervell petit
Cap gros, home savi o molt talòs
Semblar de Mataró
Tenir el cap com una barcella
Tenir el cap com uns tres quartans
Tenir una bona tòtina (País Valencià)

     Cap allargat
          Locucions
cap de bisbe
cap de meló
          Frase feta
Tenir una bona melona 

CARA
     Cara grossa
          Mots
botifler -a [posteriorment aplicat als partidaris de Felip V]
caragròs -ossa
galtagròs –ossa
galtaplè -ena
galtuflut –uda
galtut -uda
          Locucions
cara d’àngel bufador
cara d’anques
cara de cul
cara de lluna plena
cara de pa de quilo
cara de plat
cara de tabal
galtes de farro
galtes de formatge
galtes de pa de ral
galtes de pa fresc
galtes de pa torrat
galtes de pa tou
galtes de trompeter
          Frases fetes
Ser ple de cara
Ser rodó de cara
Tenir la cara com la lluna quan fa el ple
Tenir la cara com un cul
Tenir la cara com un pa de nou lliures
Tenir la cara com un pop
Tenir la cara com un sol
Tenir la cara com una bufeta de llard
Tenir una cara com el poble de Sant Martí
Tenir una cara com l’as d’oros
Tenir una cara com un pandero 

     Cara llarga
          Locució
cara de cavall

     Cara petita
          Mot
barra-sec
          Locució
cara de pito*
          Frases fetes
No tenir cara per a senyar-se

     Cara amb el maxil·lar inferior més llarg
          Mots
bifi bífia
embefi -èfia

     Cara amb les galtes flàccides
          Locució
galtes de pell de bufet 

CLATELL
     Clatell gros
          Mots
clatellut -uda
clotellut -uda
          Frases fetes
Tenir el clatell com un rector 

CUL
     Cul voluminós
          Mot
culgròs (m)
          Locucions
cul de bugadera
cul de buganter
cul de canonge
cul de partera
cul de sabater
cul de taper
cul de tremuja [cos prim i natges grosses]
          Frases fetes
Tenir el cul com un cove
Tenir una bona popa 

     Anques poc pronunciades
          Locució
cul d’anguila 

DENTS
     Dents gosses
          Locucions
dents d’all
dents de cavall
dents de fava

      Dents petites
          Locucions
dents de conill
dents de rata 

LLAVIS
     Llavis gruixuts i sortits
         Locució
morros de porc
          Frases fetes
Tenir el morro esfullat
Tenir morros d’esclop
Tenir uns llavis com un conill 

     Llavifés
          Mots
llavifès -esa
morrofallat -ada 

NAS
     Nas amb el cap alçat
          Locucions
nas arreveixinat
nas arromangat
nas arrufat
nas de pera
nas eixerit
nas en loi

     Nas corbat
          Locucions
cara d’aguilot
nas aganxat
nas d’àguila
nas de cotorra
nas de duros
nas de jueu
nas de lloro
nas de marrà
nas de moixeta
nas de perroquet
nas de rei
nas de trinxet
nas de xibeca
nas de xoriguer
nas de xuric
nas de xuta 

     Nas curt i aixafat
          Mot
camús -usa
xato -a
          Locucions
nas ansardanat
nas camús
nas d’egua
nas esclafat
nas de trufa*
nas pla
nas rom
nas xato
xato mandingo (o mandinga)
          Frases fetes i refranys
D’home xato i matxo guit deus fugir-ne de seguit
Tenir la cara d’esclafada
Xato com un gos baldoc

     Nas de bec d’ànec
          Locucions
nas de viro
nas de viró

     Nas de perfil còncau
          Locució
nas de relliscada

     Nas gravat
          Locució
nas ratat

     Nas gros
          Mots
bequerut -uda
napiós -osa
nasarut -uda
naserrut -uda
nassarrut -uda
nasserrut -uda
          Locucions
nas d’albergínia
nas d’apagallums
nas d’apagaveles*
nas de barraca
nas de carxofa
nas de catxiporra
nas de lloca
nas de patata
nas de pebrot
nas de pirrossa
nas de tarotanas de tenora
nas de trompa
nas de verro
          Frases fetes
Ser una persona de Massanassa
Tenir el nas com de gos baldoc
Tenir el nas com un esclop
Tenir el nas com una cornalera
Tenir el nas com una tabaquera
Tenir una bona nàpia
Tenir una bona naripa (o narípia)
Tenir una bona penca
Tenir una bona porra
Tenir una bona timba
Tenir una bona trompa (o trompeta) 

     Nas llarg (cf. nas gros)
          Mot
canalera (f, Catalunya Nord)
nas-llarg (m i f)
          Frases fetes
Ser de Natzaret (o haver passat per Natzaret)
Ser (o representar) l’alcalde de Natzaret

     Nas petit
          Locució
nas de cigró

     Nas rodó i acabat amb una boleta
          Mots
napicot (m)
napis (m i f)
          Locucions
nas de cadireta
nas de cirera
nas de croca

     Nas vermell
          Frase feta
Tenir el nas vermell com un pebrot
Tenir el nas com un tomata

ORELLES
     Orelles grosses
          Mots
orellaclar -a
orellut -uda
          Locucions
orelles d’ase
orelles de pàmpol
orelles de porc
orelles de ruc
orelles de ventall
          Frases fetes
Ben ensenyat amb aquestes orelles volaria
Tenir més orelles que un ca mè

     Orelles tombades, penjant
          Mots
orellapenjat -ada
pàndol -a 

PEUS
     Peus grossos
          Frases fetes
Tenir els peus com uns esclops
Tenir els peus que podria dormir dret
Tenir uns peus d’apòstol
Tenir uns peus de Santjoaner, que pot dormir de dret 

PITS
     Pits petits
          Mots
llisa (f)
plana (f)
          Frases fetes
Ser més llisa que una post de planxar
Ser una xica de la Plana (o de Planes)
Haver passat el ribot de sant Josep (o la plana sant Josep)

     Tenir poc pit i poc cul
          Frases fetes
Res per aquí, res per allà
Res per davant res per darrere

     Pits grans
          Mots
apitoflada (f)
carregada (f)
encostipada (f, humor)
mamelluda (f)
possarda (f)

ULLS
     Ulls blaus
          Locució
ulls de marramau

     Ulls entelats de son
          Locucions
ulls de boga morta
ulls de peix bullit
ulls de tita morta

     Ulls grossos i lletjos
          Locució
ulls de xibeca

     Ulls inflats
          Locució
ulls de molla de fons

     Ulls molls i esllenegats
          Locució
ulls de lladella

     Ulls petits
          Locucions
ulls d’arengada
ulls de patacó
ulls de puça

     Ulls plorosos i vermells
          Mot
cegallós -osa
          Locució
ulls capellosos

     Ulls prominents
          Locucions
ulls de galàpet
ulls de lluert 

     Ulls morats per un cop
          Locucions
ulls de vellut
ulls a la virulé
          Frase feta
Portar la bicicleta (arg,) (els dos ulls morats)

 

 1.3 MALALTIES I DEFECTES FÍSICS

 DECRÈPIT
          Mots
aixacrat -ada
arrossinat -ada
carcamal (m i f) [vell inútil]
carraca (f) [també dona malfeinera o de mala conducta]
carranca (f) [persona envellida i inútil]
cocodril (m)
cocodrilo (m, cast)
corcat -ada [aplicat més habitualment a objectes]
fòssil (m)
malalter -a [de poca salut]
malaltís -issa [de poca salut]
malaltós -osa [de poca salut]
malaltús -ussa [de poca salut]
ruïna (f)
taravirat -ada
terrós (m, País Valencià)
xacrat -ada
xacrós -osa
xaruc -uca
xaruc -uga
xurrec -a
          Locucions
cafetera russa
flor de la meravella
          Frases fets i refranys
Acabar els torrons
Anar de cul per terra
Estar a la última pregunta
Estar ferit de l’ala
Ser més de l’altre món que d’aquest
Ser un cos mort 

DELICAT
          Mots
bacora (f )
bleda (f )
blet (m)
cloquipiu (m)
cremaceres (m i f)
flor (f)
          Locucions
figa blana
figa estreta
figa flor
figa molla
flor d’estuba
mitja figa
tia figa
          Frases fetes i refranys
El delicat de Gandia, que, cagant, cagant, es descostellà
El delicat d’en Tendre, que el vent de l’aspi l’encaderna
El delicat d’en Tendre, que es va esllomar damunt nou matalassos
El delicat d’en Tendre, que es va ofegar amb el fum d’una pipa
El delicat d’en Tendre, que morí d’una trepitjada d’ànec
El delicat d’en Tendre ( de can Pomar), que pujant al llit es va esllomar
El delicat d’en Tendre, que una fulla de rosa que li va caure al cap l’hi va obrir
El fill de Pere Tendre que cagant es descostellava
El fill de Pere Tendre, que es va esllomar fent de ventre
Estar fràgil
La delicà de Gandia, que amb una flor de llessamí li trencaren el cap
La delicada d’en Tendre, que morí d’una picada de puça
Ofendre l’aire (a algú)
Semblar el fill del pare Tendre, que obrant es descostellava
Semblar la Mirainomtocs
Ser com en Pere el tendre, que s’esclafà les costelles damunt de set matalassos
Ser com la fadrina Mirandaina, que el vent del ventall l’encadarna
Ser com la filla de Pere Tendre, que el vent de l’aspi l’encaderna
Ser de mantega
Ser més delicat que ungla d’ase (o que un unglot d’ase) (iròn)
Ser poca cosa
Ser una estaca de segons
Tenir un cor de gallina 

MALALTÍS
          Mots
aguenyit -ida (Catalunya Nord)
alagarto (m)
alatrencat -ada
calamitat (f) [també personat amb mala sort]
cloc-piu (m i f) [malalt]
galoi -a
langui (m i f, arg, cast)
nyicris (m i f) [d’aspecte feble]
nyicritis (m i f, Catalunya Nord)
pioc -a [malalt]
          Locucions
cara d’extremunciar (o combregar) gitanos
cara d’extremunciat
cara de desenterrat
cara de divendres
cara de merda d’oca
cara de mort
cara de pomes agres
pot d’apotecari
pou de remeis
          Frases fetes
Estar endengat
Estar fet un cataplasma
Estar pansit com una figa
Fer mala fila
Haver de treure (algú) a prendre el sol amb un garbell
No fer gaire bon sant Joan
Parèixer que ha vist ànimes
Semblar una ànima en pena
Tenir la cara com un Sant Cristo mort
Tenir la sang pobra
Tenir mala ganya 

NAFRAT
          Frases fetes
Estar fet un eccehomo
Estar fet un sant Llàtzer
Ser com una lleva d’art

PODRIT
          Mots
blenorràgic -a
podrit -a
sifilític -a 

DEFECTES DE L’OÏDA
          Mots
còdol (m)
soc (m)
sord -a
tinent (m) [també es fan servir altres graus de l’escalafó militar segons la sordesa]
          Frases fetes i refranys
Més sord que un barandat
Més sord que una maça
No hi ha pitjor sord que el que no vol oir
Ser dur d’orella
Sord com un còdol
Sord com un roc
Sord com un suro
Sord com un terròsSord com un timbal
Sord com una caldera (o com un calder)
Sord com una campana
Sord com una caveca
Sord com una esquella
Sord com una maça
Sord com una paret
Sord com una pedra
Sord com una perola (o com un perol)
Sord com una soca
Sord com una tàpia
Tenir les orelles a compondre
Tenir les orelles a ferrar (o a cal ferrer)
Tenir les orelles plenes de cotó
Tenir orelles de suro
Tenir orelles de tàpia

DEFECTES DE LA PARLA 
     No pronunciar bé les paraules
          Mots
balbuç -a
barbollaire (m i f) [que parla ràpid i confús]
botillós -osa (País Valencià)
farfalla (m)
farfallós -osa
quec -a [balbuç, però molt sovint tartamut]
          Locucions
llengua de draps (f)
llengua de pedaç (f)
llengua grossa (f)
mitja llengua (m i f)
          Frases fetes
Fer botigues
Fer embuts

     Parlar entre dents
          Mots
mastegafaves (m i f)
mastegafarro (m i f)
mastegaire (m i f)
mastegaparaules (m i f)
menjafaves (m i f)

     Pronunciar el fonema «s» interdental
          Mots
bedòs -osa
palpissot -a
papissot -a
tapissot -a
          Frases fetes
Parlar sopes
Parlar sopetes 

     Tartamut
          Mots
babaia (m i f, ant)
cacallós -osa
cataclusques (m i f)
mitjallengua (m i f, Illes)
quec -a
queco -a
quequejaire (m i f)
tartaja (m i f, arg, cast)
tartallós -osa
tartamut -uda
tartamuc (m)
tartamús -ussa

VEU
     Veu aguda
         Frases fetes
Ser un esqueller
Tenir trencat el tel de la llengua
Tenir una veu com un espinguet
Tenir una veu com un grill
Tenir una veu com un titella

     Veu de rogall
         Locucions
veu de cossi
veu de geperut
veu de regadora
          Frases fetes
Tenir una veu com una canya badada
Tenir una veu com una gerra esquerdada

     Veu farfallosa
          Frase feta
Parlar de cap de llengua

     Veu greu
         Locucions
veu de bou
veu de marrà
          Frases fetes
Tenir una veu com un canonge
Tenir una veu com un jònec
Tenir una veu com un mardà

     Veu nassal
         Mots
narigós -osa
naro (m)
         Frases fetes
Parlar amb el nas
Parlar de cap de nas
Tenir nas de llauna

      Parlar baix
          Frases fetes
No sentir-lo ni el coll de la camisa
Tenir una veu com un mosquit
Tenir veueta de monja

DEFECTES DE LA VISTA 
     Borni
          Mots
borni bòrnia
guerxo -a
          Frases fetes
Salta borni, que hi ha un rec
Tenir un pis per llogar

   Cec
          Mots
cec cega
orb -a
pelpentes (m i f)
perpenta (m i f, arg, cast)
xorb -a
          Frase feta
No veure sol ni lluna
Ser de l’once
Ser més cec que un talp

     Curt de vista
          Mots
baballosca (f)
llosc –a
llosco -a
llúcio -a
llusc -a
llusco -a 

     Daltònic
          Mot
lloxo (m)

     Estràbic
          Mots
gaio -a (Catalunya Nord)
guerx -a
guerxo -a
          Frases fetes
Mirar a la torta
Mirar a l’hort i a la vinya
Mirar contra Déu
Mirar contra el govern
Mirar guenyo
Tenir un ull a la viruta*
Tenir un ull a marina (o a la marina) 

     Miop
          Mots
palpentes (m i f)
papallusquetis (m, Catalunya Nord)
saboga (f)
         Locució
Curt de vista
         Frases fetes
No veure-hi a tret de bufetada
No veure més enllà del nas
No veure un bou a tres passes
No veure un burro* a quatre passes
Qui no hi lluca, topa
Ser d’Albatera
Ser un dominus vobiscum
Tenir els ulls com els sants de França [clars i sense vista]
Tenir els ulls com un galàpat
Tenir pega als ulls
Tenir ulls de tita

     Dur ulleres
          Mot
quatreulls

     Mirar de reüll
          Frase feta
Mirar com els porcs d’en Requesens

     No veure una cosa que es té al davant
          Frases fetes
Tenir paparres als ulls
Tenir ulls de pop
Santa Llúcia et conservi la vista (iròn)

DEFECTES ALS BRAÇOS
          Mots
manc -a
manco -a
manxell -a
manxeroi -a
manxoc (m)
manxol -a
manxot -a

DEFECTES DE LES CAMES 
     Anar coix
          Mots
camacoix -a
coixinera (m, iròn)
langui (m i f, arg, cast)
ranc -a
rancallós -osa
ranguer -a
renc -a
rencallós -a
rengo -a
sancallós -osa
          Frases fetes i refranys
Anar dilluns, dimarts, dimecres
Anar pela amb deu (o fer pela i deu)
Anar re-que-te-clec
Bord, coix, geperut o mula, cada dia se’n pensa una; i el dia que no la fa la guarda per          l’endemà
Caminar trepitjant garrofa
Plantar guixes
Ser en set-cametes (iròn) 

     Caminar balancejant el cos sense equilibri
          Mots
balances (m i f)
desgarbat -ada
          Frases fetes
Caminar com un ànec
Semblar (algú) que porta arguenells
Semblar uns àrguens destatxats

     Caminar eixarrancat
          Mots
eixarrancat -ada
escamarlat -ada
escambaixat -ada
          Refrany
L’eixarrancor d’en Saloma, una cama a Barcelona i l’altra a Roma

     Garrell
          Mots
garrell -a
garrut -uda
guerxo -a
pando -a
trucaginolls (m i f)
          Locucions
cames de coquiller
cames de gànguil
cames de rotllo
          Frases fetes
Bon un per anar a cavall
Haver perdut el cavall
Portar els collons entre parèntesi
Ser tort de cames

      Sancallós
          Mots
corb -a
sancallós -osa
          Locució
cames de falcó

     Poc àgil de moviments
          Mots
balustre (m)
carretó (m)
carrincló -ona
congre (m)
engalapat -ada (Catalunya Nord)
entomit -ida
feixuc -uga
foca (f)
galiàs (m)
galiassa (f)
maramiota (f)
matalot (m)
pallàs (m)
patangana (m i f)
patós -osa
patut -uda
patxo (m)
patxoc -a
patxonc -a
patxot -a
pesuc –a (Catalunya Nord)
pesuga (f)
tartamoc (m)
traballoques (m)
xompo (m i f)
          Frases fetes
Dur plomades als peus
Pesar-li el cul (a algú) 

DEIXAR ANAR VENTOSITATS
          Frases fetes
Ésser fluix de molles
No aguantar-se els pets

EIXORC
          Mot
mula (f)
          Locució
home fallat 

GEPERUT
          Mots
bossut -uda (Catalunya Nord)
buscaagulles (m i f)
camell (m)
contrafet -a
corbat -ada
encorbat -ada
esguerrat -ada
espatllut -uda
esquenut -uda
estrafet -a
estropiat -ada (gal, Catalunya Nord)
geperut -uda
gepic -a
gibós -osa
malformat -ada
tortuga (f)
          Locucions
carregat d’espatlles
mitja tortuga
          Frases fetes i refranys
Bord, coix, geperut o mula, cada dia se’n pensa una; i el dia que no la fa la guarda per          l’endemà
Dur la caixa de sant Ou
Dur motxilla
Més mal fet que un geperut
Semblar l’àvia Tita
Tenir esquena d’enfilar micos [un xic encorbada] 

HERNIAT
          Mots
esvinçat -ada
herniat -ada
herniós -osa
trencat -ada 

IMPEDIT
          Mot
empedelec -ega (Catalunya Nord) 

PATIR INCONTINÈNCIA
          Frase feta
Ésser algú fluix de pastell (o de baldelló)