Q13 – Pobles abandonats, Coma de Meià -1

QUADERNS DEL MONTSEC

13

Q13-0

ELS POBLES DESAPAREGUTS DE LA COMA DE MEIÀ I EL MONTSEC DE RÚBIES – part 1

 

 Àger, 2014

La documentació medieval que es conserva de la Coma de Meià presenta moltes llacunes i algunes dades contradictòries.

ÍNDEX

Algar
Cabrera (1)
Cabrera (2)
Castelló de Meià
Colldorenga
Corniola
La Coscollera
Fabregada
La Figuereta
La Grallera
Lavansa

 

 

 

Algar

 

Ubicació: Desconeguda

Història: Antic lloc del terme del castell de la Maçana citat l’any 1054; el 1313 ja se’n parla només com mas d’Algar.

Església: L’església del lloc dedicada a sant Llop o sant Llobí no és citada fins el segle XVII.

Municipi actual: Camarasa-Fontllonga

 

 

 

Cabrera (1)

Q13-1

Ubicació. Petita caseria desapareguda situada al camí de Rúbies a la Font de les Bagasses.

Història. No se’n tenen dades històriques.

Església. En unes feixes d’olivers abandonats es poden localitzar bastant amagades les restes de l’església de Sant Miquel de Cabrera que encara tenia culte el segle XVIII.

Municipi actual: Camarasa-Fontllonga

Cabrera-Miquel

 

Vestigis de la planta, foto Catalunya romànica

 

 

 

Cabrera (2)

Q13-2

Ubicació. Antiga quadra damunt de Peralba la falda del Montsec de Rúbies. Actualment es conserven les runes del castell i l’església de Sant Pere de Cabrera

Nom. El castell també se’l coneix actualment com torre del Lluc.

Història. Documentat el 1051

Municipi actual: Vilanova de Meià

 

Q13-3

 

Vista general del castell, foto Catalunya romànica

Q13-4

 

 

Q13-5

Q13-6

Q13-7

Castell de Cabrera, fotos Romànic de la Noguera

 

Q13-8

Sant Pere de Cabrera, foto Catalunya romànica

Q13-9

 

Planta de l’església segons Catalunya romànica

 

Q13-11

 

Sant Pere de Cabrera, foto Romànic de la Noguera

Q13-10

 

Q13-13

Q13-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Pere de Cabrera, fotos Arxiu Gavín

 

 

 

Castelló de Meià  

Q13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació. Al cap de la Serra al sud i damunt de Santa Maria de Meià.

Història. Nucli feudal centrat en el castell i coincident amb l’actual despoblat de la Vall d’Ariet de Caps. La documentació s’inicia el 1080 i és embolicada; sembla que la Vileta o la Vilella s’ha d’identificar amb Castelló de Meià, mentre existeixen altres escrits que diuen que Santa Maria de Meià havia estat coneguda com Castelló de Meià.

Església. L’església parroquial antiga era sant Martí, dins el mateix castell, que després passà a ser només una capella mentre la funció de parròquia passà el segle XIV a Santa Maria, avui dia un magatzem.

Municipi actual. Artesa de Segre

Q13-15

 

Vista de conjunt

Q13-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta del castell segons Catalunya romànica

Q13-18

Q13-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de la torre circular

Q13-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Martí dins el castell

Q13-23

 

Q13-22

 

Q13-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de l’església segons Catalunya romànica

Q13-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de l’església parroquial de Santa Maria, avui magatzem, foto Arxiu Gavín

 

 

Colldorenga

Q13-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom popular. El castell és conegut com Castellet de Dalt [amb el nom dels Castellets es coneixen el castell d’Orenga i la torre de Rocaspana]

Ubicació. Al coll d’Orenga

Història. El terme és documentat l’any 1040. Fins el s. XIX encara es conservava la masia que era el centre de la carlania.

Església. Desapareguda; el segle XIV encara consta com dedicada a Sant Egidi, però el s. XVII era dedicada a Sant Nicolau

Municipi actual: Vilanova de Meià (EMD Santa Maria de Meià)

Q13-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coll d’Orenga des del castell

Q13-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terres de conreu sota el castell

Q13-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortificacions exteriors

Q13-31

 

Q13-32

 

Q13-33

 

Q13-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre del castell

Q13-35

 

Q13-36

Q13-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folre del s. XI sobre un torre anterior

 

 

 

 

 

 

 

Corniola

Q13-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació. Prop del cim de la Moixa.

Història. Antigua quadra que comença a documentar-se el 1588.

Església. Les restes de l’església de Sant Joan poden tenir un origen romànic, totalment modificada, i encara es troba citada a mitjan s. XVIII.

Municipi actual. Camarasa – Fontllonga

 

Q13-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcció dins el poblat

Q13-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balma reaprofitada com cleda

Q13-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Joan de Corniola

Q13-42

 

Q13-42a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedró en record de l’antiga església

 

 

La Coscollera

Q13-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació. Entre la casa forta de Vallfarines i Santa Maria de Meià

Història. La quadra és documentada el 1137 i fou un dels llocs destruïts el 1396 per l’atac del comte Mateu de Foix. Les històries del s. XVII potser confonen aquest indret amb Sant Esteve de Montsec ja que consideren que era un nucli comparable, en habitants, amb Santa Maria de Meià.

Església. Tradicionalment es considera que l’església de la Coscollera era l’actual ermita de Sant Sebastià, al camí de la Cabroa. El fet que aquesta ermita no se citi fins el s. XVII i la distància considerable a les cases em fa ser escèptic.

Q13-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcció antiga a la Coscollera

Q13-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita de Sant Sebastià

Q13-47

Q13-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabregada

Q13-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació. A llevant del Pas Nou, en una vall dominada pel Cogulló

Història. El castell troglodític, dins la cova de les Monges, és documentat l’any 1094. El poble degué abandonar-se ran la incursió del comte Mateu de Foix el 1396.

Esglésies. L’església parroquial de Sant Serni i la capella de Santa Cecília, ambdues romàniques i en runes. La denominació de cova de les Monges, fa pensar en la instal·lació d’un convent a l’antic castell en algun moment.

Municipi actual: Vilanova de Meià

Q13-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vall de Fabregada

Q13-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castell de FabregadaCFabregada

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Serni de Fabregada

Q13-54

 

Q13-55

 

Q13-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Sant Serni segons Catalunya romànica

Q13-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cecília de Fabregada

Q13-58

 

Q13-59

 

Q13-60

 

Q13-61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-62

 

 

 

 

 

 

 

Balma reaprofitada del poblat de Fabregada

 

 

La Figuereta

Q13-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom actual: Vilot de la Maçana o la Figuereta

Ubicació. A llevant de la Maçana

Història. El castell de la Maçana és citat el 1157.

Municipi actual: Camarasa-Fontllonga

Q13-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carena amb la Figuereta al damunt

Q13-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castell de la Maçana o de la Figuereta

Q13-66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta del castell segons Catalunya romànica

Q13-69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria del vilot de la Maçana o de la Figuereta

Q13-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-75

 

 

 

Q13-76

 

 

 

Planta de Santa Maria segons Catalunya romànica

 

 

 

Mare de Déu de la Figuereta, avui perduda
foto CEC

Q13-77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balmes reaprofitades

Q13-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapet de la guerra civil (1936-1939), al castell

 

 

 

La Grallera

Q13-78

 

Grallera-Quirze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absis enrunat de l’església de Sant Quirze de la Grallera, foto Arxiu Gavín
(Les coordenades indicades en aquesta  llibre són errònies)

 

 

 

 

Lavansa

Q13-79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació. Serrat de Gramenet, prop de Tórrec

Història. El lloc és documentat l’any 1010. La casa de Lavansa va ser el centre de l’antic municipi fins l’any 1926 i es va abandonar els anys cinquanta del segle XX

Esglésies: Santa Maria (parròquia) i Sant Pere de Ca l’Hereuet.

Municipi actual. Vilanova de Meià (abans Baronia de la Vansa)

Q13-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balma principal de Lavansa

Q13-81

 

 

 

Q13-82

 

Q13-83

 

Q13-84

 

Q13-85

 

Q13-86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basament romànic de la fortificació davantera

Q13-87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria de Lavansa

Q13-88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13-89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a la sagristia troglodítica

Q13-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Santa Maria de Lavansa segons Catalunya romànica

 

Q13-91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runes de Sant Pere de ca l’Hereuet, entre la casa de Lavansa i Montadó, fot J. de la Vega

 

 

Panoràmica de la portada:

nº 13                               Montsec de Rúbies des de Vilanova de la Sal

 

 

J. Vinyoles

Àger

Hivern 2014

Sin título-43