Sant Pere d’Àger

següent

Àger-Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Pere d’Àger

Municipi:       Àger
Categoria:      Antiga canònica agustiniana
Segle:              XI i posteriors
Comarca:        Noguera
Subcomarca:  Vall d’Àger