Torre barrana del castell d’Àger

anterior                                                                                                                                següent

CÀger-reducte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre barrana del castell dels vescomtes d’Àger 

Nom popular:  El Reducte
Població:         Àger
Estil:                 Reconstrucció moderna (serví quan la guerra dels carlins)
Comarca:         Noguera
Subcomarca:   Vall d’Àger