Argot

L’Arxiu Gerinel de parlars marginals té com a objectiu la recollida, l’estudi i la difusió de l’argot, el caló i el llenguate col·loquial, és a dir, totes aquelles formes del lèxic que, normalment, no tenen entrada als diccionaris catalans.

Obres publicades:

Vocabulari de l’argot de la delinqüència (J. Vinyoles), Ed. Millà, Barcelona, 1978.

Llenguatge subterrani de la política (J. Vinyoles i J. Ferran), Ed. Millà, Barcelona, 1982.

Diccionari eròtic i sexual (J. Vinyoles i R. Piqué), Edicions 62, Barcelona, 1989.

– Catalan blasphemies (J. Vinyoles) dins Maledicta VII, Waukesha, 1983.