Q8 – Viles closes

 

QUADERNS DEL MONTSEC

8

Q8-0

 

Les viles closes – muralles i portals

 

 Àger, 2010


Molts dels pobles i viles del Montsec foren edificats seguint el model de les viles closes, és a dir, amb muralles o parets altes de les esquenes de les cases que defensaven un perímetre al qual només s’hi podia accedir per un reduït nombre de portals.

N’adjunto uns quans exemples, alguns com Vilanova de la Sal o Guàrdia de Noguera que es conserven força bé, altres més desdibuixats per les modificacions posteriors però encara amb algums vestigis i pels quals la vista aèria permet veure’n la forma inicial.

Un cas especial és el d’Àger on es conserven trams de muralla realment notables i tres dels quatre portals medievals.

No he inclòs els castells i les seves defenses perquè, encara que en alguns casos estan en contacte amb la vila, eren recintes independents que no englobaven les cases de la població; tampoc he inclòs els pobles abandonats alguns d’ells amb defenses realment notables (Torreta de Secardit, Sant Llorenç d’Ares, etc)

 1. Montsec de l’Estall

 Viacamp

 Q8-1

Q8-2

Muralla entorn el sector de l’ermita de Santa Maria de l’Obac.

Altres fortificacions dle terme excloses: Castell i muralla entorn el castell i l’església de Sant Esteve (antiga Sant Miquel).

2. Montsec d’Ares – La Feixa

 Castellnou de Montsec

Q8-3

Vista de conjunt, des de migdia, amb les esquenes de les cases tancant el recinte

 

Q8-4

sector est

Q8-5

sector nord i detall

Q8-6

 

 Moror

 Q8-7

Vista de conjunt, des del nord-est

Q8-8

Sector de l’església

 

Q8-8a

                                                      Torre de l’angle nord

 3. Montsec d’Ares- Castell de Mur

Guàrdia de Noguera

Q8-9

                              Vista de conjunt des del nord

 

Q8-9a

Porta sud del carrer principal

   Q8-10

q8-12

                            Porta nord del carrer principal

Q8-11

                              Detall d’un golfo de la porta

Altres fortificacions del terme excloses: Castell de Guàrdia

 

4. Montsec d’Ares- Vall d’Àger

 Àger

 Q8-13

                 Vista de conjunt des del riu Fred

Q8-13b

portal del Pedró

Q8-13c

 

 

Q8-14a

Portal de Solsdevila

Q8-14b

q8-15Q8-16

 

 

 

 

 

 

 

Portal de Sant Martí

Q8-17

Torre sota l’antic fossar de Sant Vicenç

 

Q8-18

Sector de muralla entre els portals del Pedró i Solsdevila

Q8-18a

 

Q8-19a

Sector de muralla entre Solsdevila i Sant Vicenç

Q8-19b

 

Q8-20a

Torre barrana que defensava la font, vista del 1978 i actual

Q8-20b

Altres fortificacions de la vila excloses. Castell i muralla  entorn la col·legiata de Sant Pere i torre circular del Reducte

 


Agulló

 Q8-21Vista de conjunt des del camí de Millà

Q8-22

Vestigis a la plaça

Q8-23

                                              Encara hi ha el record de Casa Portal

5 – Montsec d’Ares – Els Aspres

 Vilanova de la Sal

Q8-24

Vista de conjunt des de Sant Miquel de Privà

 

Q8-25

Altrs fortificacions del terme excloses:. Castell de Privà

6. Serra Llarga 

 Castelló de Farfanya

Q8-26                              Vista de conjunt del nucli antic

 

Q8-27

Portal al sud de la vila              Portal del pont del camí vell de Balaguer

 Altres fortificacions del terme excloses:. Castell i torres entorn el castell i de Santa Maria.

 

7. Montsec de Rúbies – vessant pallaresa

 Llimiana

Q8-28

                           Vista de conjunt des del pas de Terradets

Q8-29

Vista de conjunt des de migdia

Q8-30

                                                                       Portal

Sant Salvador de Toló

 Q8-31                           Vista de conjunt des de la carretera

Q8-32                               Porta principal, des de la font i des de l’interior

Q8-33

                              Portal lateral

 

 

Mereia  (o Merea)

Q8-34

Conjunt amb l’entrada antiga

Q8-35

                               Portal d’entrada, des de l’exterior i des de l’interior

Q8-36

 

 8. Montsec de Rúbies- Coma de Meià

 Vilanova de Meià

Q8-37

Vista de conjunt des del Cogulló

Q8-38

Portal

 Altres fortificacions de la vila excloses. Castell de la Mota.

 


Santa Maria de Meià

 Q8-40

 

 

Figuerola de Meià

Q8-41

                              Vista de conjunt des de la carreteraQ8-42
                                                                                             Portal i carrer

Altres fortificacions del terme excloses:. Castell de Figuerola.

 

9. Terres del Marquesat 

Camarasa

Q8-43

Vista de conjunt, amb la muntaya de Sant Jordi al fons

 

Q8-44

Portal

Altres fortificacions de la vila excloses. Castell de Camarasa

 


Llorenç de Montgai

 Q8-45

                          Vista de l’embassament de Llorenç de Montgai

Q8-46

                                            Portal

Q8-47 

 Altres fortificacions del terme excloses: Castells de Llorenç i de Monteró (Txelis)

 

Allò que hem perdut

Q8-48

 

Q8-49

Capella de sant Pere Regalat dins de la masia de la Torre del Negre (o Mas de la Torre), allò que en quedava el 1977, avui esfondrada totalment. Terme d’Àger

 

 

Panoràmica de la portada:

nº 8                      Serrat de Fontfreda, Montsec de Rúbies i Sant Mamet  des de la vall d’Àger

 

 J. Vinyoles

Àger

Estiu 2010

Sin título-43