Presentació

Montsec

Els treballs es presenten agrupats en dos apartats totalment diferents; l’un, amb el títol de Montsec, inclou textos i fotografies comentades relacionats amb la Serra del Montsec i, sobretot centrats en la Vall d’Àger; l’altre apartat, titulat argot, recull treballs d’argot i de llenguatge col·loquial difícilment publicables i, per aquest motiu, lluny de l’abast general.

Joan J. Vinyoles, març 2014